top of page

Werkzaamheden

De belangrijkste werkzaamheden van In Het Stille Midden bestaan o.a. uit geestelijke verzorging thuis en scholing op het gebied van zingeving en ethiek.

Geestelijke verzorging thuis

Geestelijke verzorging is de professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn deskundig in het omgaan met levensvragen, zingeving, spiritualiteit en ethische afwegingen. Meer informatie over geestelijke verzorging is te vinden op: www.geestelijkeverzorging.nl

 

Wanneer mensen geconfronteerd worden met de kwetsbaarheid van het leven, van zichzelf of dierbaren, komen er levensvragen op. Levensvragen zijn vragen die raken aan de kern van het bestaan en waar geen (eenvoudige) antwoorden op zijn. Levensvragen stellen en beantwoorden helpt je om je leven te waarderen en betekenis te geven.

 

Mogelijke levensvragen:

 • Waarom overkomt mij dit?

 • Wat maakt voor mij het leven nog de moeite waard?

 • Waar put ik kracht uit?

 • Hoe kom ik in het reine met wat mij nog dwars zit?

 • Welk beeld heb ik over de dood en over wat hierna gebeurt?

 

Ethiek probeert te onderscheiden wat goed is om te doen en te bepalen wat er zou moeten gebeuren. Ze doet dit door de waarden en normen die onlosmakelijk verbonden zijn met de zorg te verhelderen. Ethische reflectie helpt ons morele vooronderstellingen te benoemen en kritisch te onderzoeken. Ethiek speelt zich af op elk niveau van de zorg.

 

Een moreel beraad is een gestructureerd gesprek over een morele kwestie of vraag aan de hand van een specifieke methode. Tijdens het moreel beraad bespreken zorgmedewerkers een morele kwestie uit hun dagelijks werk. Moreel beraad is bedoeld om de handelingsverlegenheid van zorgverleners te verkleinen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Meer informatie over ethiek is te vinden op: www.hetneon.nl

 

Mogelijke ethische vragen:

 • Wat is een goede verhouding tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid?

 • In welke situatie mag ik voor abortus kiezen?

 • In welke situatie mag ik voor euthanasie kiezen?

 • Wat is kwaliteit van leven?

 • Wat is kwaliteit van zorg?

 

​Een geestelijk verzorger is een betrouwbare voorbijganger en loopt een stukje mee op uw levenspad. Hij of zij behandelt niet, maar luistert en probeert samen met u zicht te krijgen op de vragen die u zichzelf stelt om zodoende weer wat ruimte in hoofd en hart te vinden. 

 

​Geestelijke verzorging door In Het Stille Midden

 

Wanneer u In Het Stille Midden in zou willen schakelen voor het bovenstaande kunt u rechtstreeks contact opnemen. U kunt zich ook aanmelden via het Centrum voor Levensvragen Limburg of via het Netwerk Integrale Kindzorg Limburg & Zuidoost-Brabant.

 

Voor wie Centrum voor Levensvragen (CvL)?

 • U bent ernstig ziek en genezing is niet meer mogelijk

 • U bent naaste van iemand die ongeneeslijk ziek is

 • U bent nabestaande

 • U bent 50 jaar of ouder en heeft levensvragen

U kunt zich aanmelden via het Centrum voor Levensvragen Limburg in de regio van uw woonplaats. Aanmelding kan ook verlopen via uw zorgverlener. Geestelijke verzorging wordt bekostigd door het ministerie van VWS via het Centrum voor Levensvragen en is daardoor voor een aantal gesprekken gratis. De rest via doorverwijzing of eigen bekostiging.

 

Voor meer informatie en aanmelding: zie aanmeld-knop onderaan deze pagina.

Voor wie Netwerk Integrale Kindzorg (NIK)? 

 • U bent ouder van een overleden kind 

 • U bent partner van een overleden ouder en u ontvangt begeleiding voor uw kind(eren)

 • U bent ouder van een kind met een zorgintensieve hulpvraag

 

U kunt zich aanmelden via het Netwerk Integrale Kindzorg Limburg & Zuidoost-Brabant. Aanmelding kan ook verlopen via uw zorgverlener. Geestelijke verzorging wordt bekostigd door het ministerie van VWS via het Netwerk Integrale Kindzorg en is daardoor voor een aantal gesprekken gratis. De rest via doorverwijzing of eigen bekostiging. 

 

Voor meer informatie en aanmelding: zie aanmeld-knop onderaan deze pagina.

2

Scholing op het gebied van zingeving en ethiek

Palliatieve zorg kent vier dimensies: de lichamelijke, de psychische, de sociale en de spirituele of zingevende dimensie. Vragen die voortkomen in deze vierde dimensie zijn levensvragen.

 

Ten behoeve van de ontwikkeling van gevoeligheid van zorgverleners met betrekking tot levensvragen is scholing mogelijk door een geestelijk verzorger. Het is ook mogelijk om een geestelijk verzorger in consult te vragen bij ethische dilemma's of voor het leiden van een moreel beraad of intervisie.

 

Scholing door In Het Stille Midden

 

Wanneer u In Het Stille Midden in zou willen schakelen voor het bovenstaande kunt u rechtstreeks contact opnemen. U kunt zich ook aanmelden via het Centrum voor Levensvragen Limburg of via het Netwerk Integrale Kindzorg Limburg & Zuidoost-Brabant.

 

Voor wie Centrum voor Levensvragen (CvL)?

 • Huisartsen, praktijkondersteuners, (wijk-)verpleegkundigen

 • MDO of PaTz-groepen

 • Zorgverleners en organisaties die zich bezighouden met palliatieve zorg

U kunt zich ook aanmelden via het Centrum voor Levensvragen Limburg in de regio van uw woonplaats. Scholing en ondersteuning wordt bekostigd door het ministerie van VWS via het Centrum voor Levensvragen en is daardoor voor u gratis. 

Voor meer informatie en aanmelding: zie aanmeld-knop onderaan deze pagina.

 

Voor wie Netwerk Integrale Kindzorg (NIK)?

 • Huisartsen, praktijkondersteuners, (wijk-)verpleegkundigen 

 • MDO of PaTz-groepen

 • Zorgverleners en organisaties die zich bezighouden met kinderpalliatieve zorg

 

U kunt zich ook aanmelden via het Netwerk Integrale Kindzorg Limburg & Zuidoost-Brabant. Scholing en ondersteuning wordt bekostigd door het ministerie van VWS via het Netwerk Integrale Kindzorg en is daardoor voor u gratis. 

Voor meer informatie en aanmelding: zie aanmeld-knop onderaan deze pagina.

Geestelijke verzorging thuis
Scholing
Aanmelden

Aanmelden:

Centrum voor Levensvragen Limburg.jpg
NIK-Limburg _ Zuidoost-Brabant_Logo-Transparant.png
 • Geestelijke verzorging thuis

 • Scholing op het gebied van zingeving en ethiek

 • Geestelijke verzorging thuis

 • Scholing op het gebied van zingeving en ethiek

bottom of page