top of page

In Het Stille Midden

Ben Simons

Na de middelbare school heb ik theologie gestudeerd aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat. Na de studie heb ik tien jaar met veel plezier gewerkt als leraar 1e graads levensbeschouwing op een middelbare school. In die tien jaar heb ik geleerd om met diverse onderscheiden mensen om te gaan. Ik zocht wat meer diepgang in de contacten met mensen. Vanaf 2002 werk ik als geestelijk verzorger, ethicus in Zuyderland MC.

 

Ik heb veel opleidingen op het gebied van geestelijke verzorging, ethiek, onderwijs, wetenschap en leiderschap mogen doen. Ik vind het heel belangrijk om mijn deskundigheid te blijven vergroten. In de avonduren ben ik bezig met een promotieonderzoek over normatieve professionaliteit van verpleegkundigen.

Naast mijn werk in het ziekenhuis werk ik als zzp geestelijk verzorger thuis voor het Centrum voor Levensvragen Limburg en het Netwerk Integrale Kindzorg Limburg & Zuidoost-Brabant. Daarbij ben ik gastdocent medische ethiek op Zuyd Hogeschool. Het werk als geestelijk verzorger en ethicus doe ik met hart en ziel. Ik houd me bezig met levensvragen in de overtuiging dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de geest net zo veel aandacht behoeft als het lichaam in tijden van vreugde en verdriet, ziekte en overlijden. Ik ga met mensen op zoek naar hun eigen onvermoede innerlijke krachtbronnen en probeer hun zelfvertrouwen te versterken. Daarbij ga ik altijd uit van wat mensen mij toevertrouwen. Respect voor de individuele waardigheid staat voor mij centraal. En ik beschouw het als mijn taak om die waardigheid te behoeden.

 

  • Geestelijk verzorger met machtiging door Raad voor Institutioneel Niet-Gezonden Geestelijk Verzorger (RING-GV)

  • Lid van de beroepsvereniging VGVZ

  • Geregistreerd bij kwaliteitsregister SKGV

  • Geregistreerd bij CRKBO

In Het Stille Midden Praktijk Voor Ondersteuning bij Zingeving en Ethiek

 

In 2023 heb ik deelgenomen aan een masterclass over spiritualiteit. Tijdens een wandeling op de Hilversumse Hei zag ik op een zandpad een bord staan met de naam ‘het stille midden’. Ik wist meteen dat ik die naam wilde verbinden met mijn nieuwe Praktijk Voor Ondersteuning bij Zingeving en Ethiek. De naam 'In Het Stille Midden' staat voor de kern wat ik als geestelijk verzorger beoog. Ik probeer mensen in het stille midden van hun bestaan te zetten. In de stilte kun je jezelf weer terugvinden op een pad dat alleen voor jouw bestemd is. Dat jou in verbinding brengt met jezelf en anderen. Ik denk dat mensen niet alleen een geheim zijn voor anderen maar vaak ook voor zichzelf. Ik heb zelf vaak gemeend te weten wie ik ben. Dan kwam er onverwacht een nieuw inzicht op mijn levenspad en moest ik mijzelf opnieuw leren verstaan met mijzelf en anderen. Mensenkennis begint met zelfkennis. Het pad naar zelfkennis is nooit af. Je leert steeds weer onvermoede eigenschappen en (on)mogelijkheden van jezelf kennen. In de ont-moetingen met mensen ontstaat er een vrije innerlijke ruimte: In Het Stille Midden. Ik wil graag met mensen hun innerlijke pad verkennen dat leidt naar hun stille midden. Hierdoor kunnen mensen weer vanuit hun innerlijke krachtbronnen hun eigen pad vervolgen en vernieuwen.

bottom of page